Τι είναι το σπίτι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης;

Ως σπίτι με σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας είναι το σπίτι με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση και το οποίο η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Οι 5 πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και στους οποίους δίνεται μεγάλη σημασία στην κατασκευή ενός καινούργιου σπιτιού με σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, είναι οι εξής:

 

1.Κλιματισμός και θέρμανση: Σε ένα σπίτι με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας οι ανάγκες για κλιματισμό και θέρμανση θα είναι πολύ περιορισμένες.

 

2. Ζεστό νερό χρήσης: Οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τρόπο ζωής των χρηστών του σπιτιού. Ωστόσο, η ενέργεια που απαιτείται μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την επιλογή και τον σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος παραγωγής ζεστού νερού.

 

3. Φωτισμός: Ο φωτισμός μπορεί να αποτελεί μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας. Ο περιορισμός της μπορεί να γίνει με τον σχεδιασμό ενός συστήματος φωτισμού που λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία του σπιτιού, τις ανάγκες των χρηστών του και τη συνεισφορά του φυσικού φωτισμού.

 

4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Οι ανανεώσιμες πηγές εγκαθίστανται σε ένα κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση για να παράγουν ολόκληρη ή μεγάλο μέρος της σχετικά μικρής ποσότητας ενέργειας που χρειάζεται το σπίτι.

 

5. Θερμομόνωση κελύφους και κουφώματα: Η αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης του κελύφους είναι συνυφασμένη άμεσα με τον περιορισμό των απωλειών διαμέσου του κελύφους. Η εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή και τις εξωτερικές τοιχοποιίες, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες ενέργειας δια μέσου του κελύφους.

 

Για τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού με σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας, έχει πολλά οικονομικά οφέλη. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους για την αγορά της αναγκαίας ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

Η κατασκευή σπιτιού με σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας έχει επίσης πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τη κοινωνία.