Αν σκέφτεστε να αγοράσετε ή να ανεγείρεται κατοικία, αυτό το άρθρο παραθέτει τέσσερα σημαντικά βήματα προσέγγισης της διαδικασίας αγοράς ή ανέγερσης.

Το σπίτι είναι επένδυση ζωής. Αποκτά συναισθηματική αξία και παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου.  Το να επενδύσετε σε Γή ή Ακίνητο θα είναι πάντοτε η πιο σταθερή επένδυση.

Επιλογή Οικοπέδου ή Περιοχή Ακινήτου

Το Α και το  Ω στην απόφαση μας για απόκτηση νέου σπιτιού  είναι η κατάλληλη επιλογή οικοπέδου με βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Πολεοδομικά Στοιχεία
 2. Προσανατολισμός
 3. Περιοχή – Πρόσβαση
 4. Κόστος Αγοράς
 1. Πολεοδομικά Στοιχεία

Κατ’ αρχή θα πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου,

 • Σχήμα
 • Επιφάνεια
 • Διαστάσεις
 • Συντελεστή Δόμησης
 • Ποσοστό Κάλυψης
 • Ύψος
 1. Προσανατολισμός

Σωστή Τοποθέτηση Κτιρίου

 • Σύμφωνα με τα γειτονικά κτίσματα
 • Βιοκλιματικός προσανατολισμός
 1. Περιοχή – Πρόσβαση

Εκτός από τις ανάγκες που έχετε σήμερα, πρέπει να δείτε και τις ανάγκες που θα έχετε πιθανόν σε μερικά χρόνια

 • Να είμαστε κοντά σε κεντρικούς οδικούς άξονες
 • Άμεση πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Κοντά στο κέντρο της περιοχής, σε σχολεία, αγορά κτλ.
 • Μακριά από το θόρυβο
 1. Κόστος Αγοράς

Καθορίστε  πρώτα το Budget σας

 • Σχέση Ποιότητας και Τιμής

H απόφαση αγοράς απαιτεί καλή έρευνα και καθοδήγηση ειδικών που έχουν πλήρη γνώση της αγοράς, ώστε να μην περιμπλέξετε σε σφάλματα. Να απευθύνεστε πάντα σε επαγγελματίες.